YASAL UYARI

© 2018-2023 WALLHANG. Tüm hakları saklıdır. WALLHANG bu internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının sahibidir. Bunların izin verilenler dışında, yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

GİRİŞ

Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak Müşteri’nin sorumluluğudur ve Müşteri internet sitesini kullandığında veya Sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır.

BİLGİLERİMİZ

İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları İncilipınar Mahallesi 1204 Sokak No:25/1A Pamukkale, 20150 Denizli adresinde yerleşik, 3141464965 vergi kimlik numarasıyla Pamukkale Vergi Dairesi’nde kayıtlı bir Türk şirketi olan MY DİZAYN DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. unvanlı Limited şirketi tarafından WALLHANG marka ismiyle gerçekleştirilir ve MY DİZAYN DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ unvanı ile Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde Ticari İşletme kaydı vardır; Ticaret Sicil Numarası: 49779 MERSİS Numarası: 0314146496500001

WALLHANG markası Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 02.01.2019 tarihinde 2018 85441 numarası ile aşağıdaki Mal ve Hizmet Bilgileri kapsamında tescil edilmiştir.

Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Boyacılar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için metal levhalar ve toz halde metaller.Adi metaller ile bunların alaşımları ve yarı mamulleri: inşaat demirleri; inşaatlar için adi metalden hasır ve etriyeler; levha, kütük, çubuk, profil, tabaka, sac halinde adi metaller.Metalden mamul işaretle gösterme, yönlendirme, belirtme, tanıtma amaçlı malzemeler: tabelalar, panolar, plakalar, metalden ışıksız trafik yönlendirme işaretleri.Adi metallerden veya bunların alaşımlarından yapılmış sanat eserleri; adi metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar.Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar.Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar.Aynalar.Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları: biblolar, duvara asılan süsler, heykeller ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda verilen kupalar.Sepetler, balıkçı sepetleri. Bambu perdeler, stor perdeler (iç mekan), şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları.Değerli metalden olanlar da dahil olmak üzere, bu sınıfta yer alan ve elektrikle çalışmayan ev ve mutfak gereçleri (çatal, bıçak, kaşıklar hariç): yemek servis takımları, kap-kacak, şişe açacakları, saksılar, pipetler, elektriksiz pişirme aletleri.Ütü masaları ve kılıfları, çamaşır kurutmalıkları, elbise askıları.Camdan, porselenden, seramikten, kilden süs ve dekorasyon eşyaları: heykeller, biblolar, vazolar ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda verilen kupalar.İşlenmemiş cam, yarı işlenmiş cam, dekorasyon için cam mozaikler ve cam tozları (inşaat için olanlar hariç), cam yünleri (izolasyon ve tekstil amaçlı olmayan).Halatlar, ipler, ip merdivenler, hamaklar, balık ağları.Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular.Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler. Halılar, kilimler, yolluklar. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).

İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. WALLHANG ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında WALLHANG ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır.

Müşteri’nin ilgisini açık şekilde WALLHANG’e beyan etmesi halinde, WALLHANG en yeni koleksiyonlar, kataloglar, kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir.

İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek;

Müşteri;

 1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
 2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; WALLHANG’in böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
 3. WALLHANG’e doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda WALLHANG’in bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur (bakınız Veri Gizliliği Politikası). Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü WALLHANG’e vermediği hallerde, WALLHANG siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR

Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima WALLHANG’e veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşteri’nin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde WALLHANG’in veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu Müşteri’yi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.

VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, Müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. WALLHANG, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile iş birliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, Müşteri’nin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer.

WALLHANG, Müşteri’nin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

YETKİLİ MAHKEME

WALLHANG zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. WALLHANG ile Müşteri arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, Müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu maddedeki hiçbir şey Müşteri’nin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.

İlham geldiğinde yeniden asın!

Bu basit talimatlar ve uygulamalar ile WALLHANG ürünlerinden en yüksek düzeyde faydalanın.

 • WALLHANG | Duvar Askısı Nasıl Kullanılır | wallhang.com.tr

  Duvar

  Boya yapıldıktan en az 7 gün sonra uygulayın.

 • WALLHANG | Duvar Askısı Nasıl Kullanılır | wallhang.com.tr

  Duvar

  Yüzeyi nazikçe izopropil alkol* ile temizleyin veya kuru bezle silin. Ev temizlik malzemeleri veya su kullanmayın, çünkü bu tür temizleyiciler arkalarında kaygan bir kalıntı bırakabilir.

  *İzopropil alkol çoğu eczanede ve/veya yapı markette bulunabilir.

 • WALLHANG | Duvar Askısı Nasıl Kullanılır | wallhang.com.tr

  Bandın Askıya Yapışması

  Bantları birbirinden ayırın ve kırmızı astarı çıkarın. Bandı askıya yapıştırın. 1 yapışkanlı duvar askısı 1,3 kg'a kadar taşır.

 • WALLHANG | Duvar Askısı Nasıl Kullanılır | wallhang.com.tr

  Bandın Duvara Yapışması

  Siyah astarı çıkarın. Siyah astarın üzerinde İngilizce "WALL side" yani "DUVAR tarafı" yazmaktadır. Askıyı duvara asmak istediğiniz yere yapıştırın ve 30 saniye boyunca sıkıca bastırın. Ne kadar sert bastırırsanız, o kadar güçlü yapışacaktır. Askıya bir şey asmadan önce 1 saat bekleyin. Böylece yapıştırıcı en yüksek gücüne ulaşacaktır.

 • WALLHANG | Duvar Askısı Nasıl Kullanılır | wallhang.com.tr

  Askıyı nazikçe yerinde tutun ve duvara bastırmayın.

 • WALLHANG | Duvar Askısı Nasıl Kullanılır | wallhang.com.tr

  Bandı yavaşça duvardan aşağıya doğru düz bir şekilde çekin, diğer eliniz bu sırada askıda dursun. Askı banttan ayrılana kadar (en fazla 30 cm) çekmeye devam edin.

 • WALLHANG | Duvar Askısı Nasıl Kullanılır | wallhang.com.tr

  UYARI: Bandı asla kendinize doğru ve açılı olarak çekmeyin, bant kopabilir veya yapıştırdığınız yüzeye zarar verebilir.

ÖNEMLİ: Talimatlara dikkatli bir şekilde uyulmaması hasara neden olabilir! Hasarsız çıkarmak için bu sayfayı sık kullanılanlara kaydedin.

HASARSIZ YÜZEYLER

Command™ Bant duvara zarar vermeden asma, kolay uygulama, kolay çıkarma, çeşitli yüzeylerde kullanım imkanı verir.

Dokulu duvarlar veya yüzeyler, duvar kağıdı, tuğla, pürüzlü veya yapışmaz yüzeyler ve kumaşlar üzerinde kullanmayın.

DİKKAT: Hassas yüzeylerde ve narin duvar kağıtlarında yatak üzerine asmayın. Bazı vinil duvar kağıtları üzerine yapışmayabilir. Sadece iç mekanda kullanın. 10°C’nin altındaki sıcaklıklarda uygulamayın. 40°C’nin üstündeki sıcaklıklarda yapışkan esneyerek güç kaybedebilir. Askı duvar örtüsü asmak için tasarlanmıştır. Bir duvar örtüsü için en az iki askı kullanın. Değerli veya yeri doldurulamaz eşyaları (antikalar, yadigarlar vb.), saatleri ve çerçeveli resimleri asmayın. Islak yüzeylerde Command™ Banyo Yedek Bantları kullanın.

Sınırlı Garanti ve Sorumluluk Sınırlaması

Bu üründe malzeme ve üretim hatası olmayacaktır. Lütfen talimatları dikkatlice okuyunuz. WALLHANG, ürünün yanlış kullanımı, uygulaması veya çıkarılmasından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır. Bu ürünün kusurlu olduğu tespit edilirse, çözümünüz, WALLHANG'in seçimine göre, ürünün değiştirilmesi veya para iadesi olacaktır. Yasaların izin verdiği ölçüde, WALLHANG doğrudan, dolaylı, özel, tesadüfi veya sonuç olarak bu üründen kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu olmayacaktır.

WALLHANG tarafından tasarlanan duvar askısı Türkiye'de üretilmiştir ve tescil edilmiştir / 3M tarafından yapılan bantlar 
Singapur'da üretilmiştir. 3M ve Command, 3M markalarıdır.